NSK W1406FA-1P-C3Z5 日本丝杠 nsk   产品参数

NSK W1406FA-1P-C3Z5 日本丝杠 nsk

尺寸 单位:mm

NSK W1406FA-1P-C3Z5 NSK丝杠批发 NSK 将对丝杠进行包装和发货,确保丝杠在运输过程中不受损坏。同时,NSK 将提供相应的技术文档和安装指导,方便客户使用和安装。 NSK W1406FA-1P-C3Z5 NSK真空环境丝杠 NSK钻床丝杠的特点与优势 NSK W1406FA-1P-C3Z5 nsk滚珠丝杠官网 2. 高刚性:nsk 直线导轨的主体采用优质合金钢材料,增强了导轨